Reglement

REGLEMENT VOOR DE PETANQUESPORT (RPS) gedownload van de https://www.nlpetanque.nl/ website

Met wijzigingen in kleur

ALGEMENE VEKORTE SPELREGLS